ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.หนองกุงวิทยาคาร)

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง โดย นางรสนีย์ มณีวงศ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจวัดสายตา จำนวน 45 ราย
  • ฉีดวัคซีน HPV ป.5 – ม.3 จำนวน 29 ราย และตรวจสอบการฉีดวัคซีน ป.1
  • ให้บริการทันตกรรม ตรวจและเคลือบฟูลออไรด์ จำนวน 129 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น