ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร มอบหมายให้ นางสาวอุราวรรณ มุมขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย นางขวัญใจ ไชยเดช พยาบาลวิชาชีพ และนางสาวปัทมวดี บุญกันหา พยาบาลวิชาชีพ ดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM ให้กับเด็กในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ