ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนธารทิพย์

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พร้อมด้วย นางทองคำ สุภาวัฒนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมกับ อสม.ชุมชนธารทิพย์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนธารทิพย์ โดยมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 24 ราย