ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก dT ในกลุ่มนักเรียน ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

 

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก dT ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จำนน 350 ราย