ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM ในช่วงสัปดาห์รณรงค์

 

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ดำเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก DSPM รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 25266 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ