ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.อนุบาลขอนแก่น)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมกับนักศึกษาพยาบาล ม.บัณฑิตเอเซีย ออกดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1-4 ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายตา จำนวน 600 ราย
  • ตรวจความเข้มข้นของเลือด HCT ชั้น ป.1 จำนวน 500 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น