ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย))

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์มิตรภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ได้ออกดำเนินการ ด้านงานอนามัยโรงเรียน ดังนี้

  • ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 ราย
  • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก dT แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย