ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จำนวน 20 ราย พร้อมทั้ง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เข็ม 1 ในสถานบริการ สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงอายุ 14-15 ปี เขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จำนวน 15 ราย