ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.อนุบาลขอนแก่น)

 

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา จำนวน 500 ราย