ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ มอบหมายได้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มโรค 608 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 จำนวน 30 ราย