ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มโรค 608

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00-12.00 น. นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ มอบหมายได้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มโรค 608 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ชุมชนเทพารักษ์ 1 และชุมชนเทพารักษ์ 5 จำนวน 50 ราย