ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.เทศบาลบ้านหนองแวง)

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เพื่อดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจวัดสายตา จำนวน 45 ราย
  • ตรวจความเข้มข้นของเลือด Hct ชั้น ป.1 จำนวน 12 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จังหวัดขอนแก่น