ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย)

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ม.บัณฑิตเอเซีย ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เพื่อดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจวัดสายตา จำนวน 300 ราย
  • ตรวจความเข้มข้นของเลือด Hct ชั้น ป.1 จำนวน 108 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น