ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (รร.สนามบิน) ครั้งที่ 3

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ม.บัณฑิตเอเซีย ออกหน่วยดำเนินงานอนามัยโรงรียน ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เพื่อดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจวัดสายตา จำนวน 175 ราย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น