ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง จัดทำแผนกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา  หัวหน้าศูนย์แพทย์ฯ พร้อมด้วย อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ปี 2567 และในวันเดียวกันนั้น ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 3อ2ส ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง ให้บริการเจาะเลือดประจำปีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนหลังสนามกีฬา 2 จำนวน 47 คน