ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ดำเนินการเจาะเลือด และให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทย์ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

เวลา 08.00 – 09.00 น.
ดำเนินการเจาะเลือดประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในชุมชนวัดกลาง จำนวน 26 ราย

เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ให้บริการผ่านเทคโนโลยี Telemedicine “แพทย์ทางไกล” กับกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในชุมชน กศน.