ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ จัดกิจกรรมศิลปะภาวนา

ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา โคตรคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดกิจกรรมศิลปะภาวนา โดจมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ราย