ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ดำเนินการตรวจสุภาพฯ นักเรียน ป.1-4 รร.สวนสนขอนแก่น

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ของโรงเรียนสวนสนขอนแก่น