ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพล

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นายแพทย์นิทิกร สอนชา นายแทพย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมด้วย พว.เดือนฉาย พรเพ็ง หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และนางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำทีมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพบาบาลพล