ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสุขภาพฯ โภชนาการของเด็กนักเรียน ป.1-6

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง