ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ออกตรวจคัดกรองเด็ก DSPM ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ

 

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร มอบหมายให้ นางสาวสุรีลักขณา พรหมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ออกตรวจคัดกรองเด็ก DSPM ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ