ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ (รร.โสตศึกษาขอนแก่น) และรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์ฯ

  • ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง โดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา โคตรคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วม “การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศ” ของทางโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

 

  • ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย พญ.สิริลักขณา พระวงศ์ ได้นำทีมต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และคณะอาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมาดำเนินการ Survey สถานที่ในศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ เพื่อนำนักศึกษามาแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคลินิก ด้านการแพทย์ การพยาบาล และการวิจัยในประเทศไทย