ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง โดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA และ Self Test ให้กับสตรีอายุ 30 – 60 ปี ร่วมกับ อสม.ในชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 และชุมชนเคหะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน 100 ราย