ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง (ชมชนวัดธาตุ)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง โดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมกับทีม อสม. ในชุมชน ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ชุมชนวัดธาตุ จำนวน 15 ราย