ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 7

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นพ.นิทิกร สอนชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมด้วย นพ.สตางค์ ศุภพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ พญ.สิริลักขณา พระวงศ์ แพท์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะแพทย์ จากเขตสุขภาพที่ 7 ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 50 ท่าน