ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางรุ่งนภา โคตรคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้ ทีมควบคุมโรคเข้าร่วมกิจกรรม “BIG  CLEANING  DAY” ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมกับทีมควบคุมโรค จาก สคร.7 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น และเทศบาลขอนแก่น ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว