ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางรุ่งนภา โคตรคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้ ทีมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน พิมานชล 2 ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ร่วมกับทีมควบคุมโรคเทศบาลนครขอนแก่น