ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ในชุมชนหลักสนามกีฬา 1

 

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้ นางผไทยรัตน  ปิยะนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางถาวร สีดาเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ในชุมชนหลังสนามกีฬา 1