ศูนย์แพทย์หนองแวงฯ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฯ รร.เทศบาลสวนสนุก

ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ศูนย์แพทย์หนองแวง พระอารามหลวง โดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทย์ฯ ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะสุขภาพและโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น