หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2566 โดยดำเนินการคัดกรอง เด็กอายุ 9 เดือน/ 1 ปีครึ่ง/ 2 ปีครึ่ง/ 3 ปีครึ่ง/ 5 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ