หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปีฯ 2566

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ได้จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบจำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน รวมจำนวน 120 คน ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านขายของชำ จำนวน 10 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 130 คน ทั้งนี้ เภสัขกรหญิงรัตติกาล แสนเย็น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น และนางสาวธนาภรณ์ อุทัยมาตย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จากเทศบาลบ้านเป็น ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฯ ดังกล่าว