หมอคุ้มครองหมอครอบครัวคัพโรงพยาบาลขอนแก่น

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.นิทิกร สอนชา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา ทั้งส่วนกลางและหน่วยบริการทั้ง 6 แห่ง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หน่วยเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเคลื่อนที่เขต 7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสารปนเปื้อนในอาหาร ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 โดยจากการสุ่มตรวจเฝ้าระวังทั้งหมด 64 ร้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 300 ตัวอย่าง โดยประมาณปัญหาส่วนใหญ่พบเรื่องฉลากผลิตสุขภาพไม่ถูกต้อง อาทิเช่น ไม่มีวันหมดอายุ อวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค ไม่ระบุส่วนประกอบ เป็นต้น และทีมได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป