การสัมมนากลุ่มงานประจำปี

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

มีการจัดการสัมมนากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์  แพทย์พี่เลี้ยง  แพทย์ประจำบ้าน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม  จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน  พศ.2561 ที่โรงแรมเดอะฌาร์ม บูทีค รีสอร์ท