กิจกรรมการบรรยายภาควิชาการ เรื่อง RDU วันที่ 20 มิถุนายน 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ได้จัดกิจกรรม “การบรรยายวิชาการเรื่อง RDU” ณ ห้องประชุมจรัล ตฤนวุฒิพงษ์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤช อนุตรชัชวาล เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้