กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566” ณ ห้องประชุมจรัล ตฤนวุฒิพงษ์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น