คลินิกความผิดปกติต่อมไร้ท่อในสตรี

คลินิกความผิดปกติต่อมไร้ท่อในสตรี : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจนรีเวช
เปิดบริการวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1306