คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจนรีเวช เปิดบริการวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1306