คลินิกวางแผนครอบครัว-คุมกำเนิด และวัยรุ่น

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจฝากครรภ์ (6ก.)  เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 043-232555