คลินิกส่องกล้องปากมดลูก

คลินิกส่องกล้องปากมดลูก : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจนรีเวช เปิดบริการวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา 8.00-12.00 น.

โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1306