คลินิกอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนและปัสสาวะผิดปกติในสตรี

อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจนรีเวช เปิดบริการวันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.
โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1306