งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ โรงแรมมันตรา วารี  ขอนแก่น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ แพทย์หญิงฐิติพร สิริวชิรชัย  และ นายแพทย์ชินวัฒน์ ศรีนิล

กิจกรรมประกอบด้วย รำอวยพร การแสดงจากแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่า โดยมี นายแพทย์วีรพล ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลขอนแก่นและประเทศชาติมาด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน จากนั้นตัวแทนศิษย์เก่าและผู้เกษียณได้กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมด้วยพิธีมอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง