ธาลัสซีเมียคลินิก

ธาลัสซีเมียคลินิก อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจ ฝากครรภ์

เปิดบริการวันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น. โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1337