ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 ตามลิงค์นี้
https://www.rtcog.or.th/news/view/66