ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ลำดับที่ 1 รอบนโยบายพิเศษ

ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ลำดับที่ 1 

⇒  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก.pdf