ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ นพลักษณ์ ” (non technical skill)

กิจกรรมนพลักษณ์ จัดขึ้นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พศ.2561 ณ ห้องประชุมประมุข  โรงพยาบาลขอนแก่น