ผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2567

ผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2567   คลิก   👉   https://bit.ly/3NgIDK9