วิทยากรให้ความรู้เรื่อง HPV

แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ที่หน้าห้องตรวจ ชั้น 2 อาคารพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น