สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่และบุคคลาทางการแพทย์ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์แพทย์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องคลอด ชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น