ตึกพิเศษ 120 เตียงชั้น 5

อาคาร 120 เตียง ชั้น5 เปิดบริการทุกวัน โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 4030

** ติดต่อจองห้องพิเศษ เบอร์ 2101 **