เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ธาลัสซีเมียคลินิก : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจฝากครรภ์ เปิดบริการวันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น.
โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1337

 

คลินิกมารดาครรภ์เสี่ยงสูงและเจาะน้ำคร่ำ : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 ห้องตรวจฝากครรภ์
เปิดบริการวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 8.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1337